Nod y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yw cynorthwyo oedolion di-waith i gael cyflogaeth gynaliadwy drwy wella eu sgiliau cyflogadwyedd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Awst 2017
Diweddarwyd ddiwethaf: