Cafodd y rhaglen ei chyflwyno mewn dau gam. Edrychodd y gwerthusiadau os yw’r prosiect wedi cyflawni ei nodau a’i hamcanion yn llwyddiannus.

Roedd prosiectau unigol yn cynnwys

  • gwelliannau fel moderneiddio gorsafoedd ac uwchraddio (megis adeiladau neu moderneiddio gorsaf newydd)
  • cyfleusterau teithwyr newydd neu gwella cyfleusterau teithwyr (megis tocynnau)
  • gwelliannau mynediad gorsaf yn gyffredinol (megis cyfleusterau parcio beiciau)
  • gwelliannau mynediad haws (gan gynnwys lifftiau a rampiau).

Canfyddiadau

Mae cyfanswm o 65 o orsafoedd wedi derbynnu rhywfaint o welliant fel rhan o NSIP + Cam 1 a 5 fel rhan o Cam 2. Cafwys arolygon wyneb i wyneb eu cynnal ar sampl o'r gorsafoedd a wnaeth gwella yn ystod + Cam NSIP 1. Nodwyd bod gwella’r gorsafoedd hyn wedi cyfrannu at lefelau uwch o fodlonrwydd ymysg teithwyr. Un o'r gwelliannau mwyaf amlwg ar draws y gorsafoedd a arolygwyd oedd y cynnydd yn y canfyddiadau o ddiogelwch. 
Roedd cyfranogiad rhanddeiliaid ar draws y ddau camau   gyda nifer o sefydliadau wahanol yn helpu i lunio'r cynlluniau cyflwyno. Mae enghreifftiau o ble wnaeth hwn arwain at effeithiau cadarnhaol i’r gynlluniau a gyflwynir yn Cam 2 yn cynnwys y trefniadau aros tacsi ym Mhontypridd, a gafodd eu haddasu oherwydd mewnbwn rhanddeiliaid er mwyn sicrhau fod tacsis ddim yn aros ciwio yn nol i'r ffordd.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 5485
Ebost: david.roberts@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Adroddiadau

Phase 2 (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cam 2: Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 239 KB

PDF
239 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Phase 1 (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cam 1: Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 237 KB

PDF
237 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.