Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad hwn bydd yn canolbwyntio ar asesu’r cynnydd a wnaed hyd yma a dechrau archwilio tystiolaeth o ganlyniadau sy’n dod i’r amlwg.

Mae'r canfyddiadau yn y cam hwn o'r gwerthusiad yn parhau i fod yn gadarnhaol ar y cyfan. Nodir Rhai o meysydd allweddol ar gyfer datblygu, mireinio neu wella ymhellach er mwyn gwireddu nodau a photensial Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau (CLTA) yn llawn.

  • Mae athrawon, disgyblion a staff sy'n ymwneud â'r Ysgolion Creadigol Arweiniol yn adrodd ar y cynnydd sy'n cael ei wneud o ran cyflwyno'r rhaglen a rhywfaint o dystiolaeth o gyflawni canlyniadau cadarnhaol.
  • Mae data a ddarperir gan athrawon yn dangos cydberthynas gyffredinol rhwng cymryd rhan yn yr ymyriad a gwelliant ym mherfformiad a chyrhaeddiad disgyblion. Er bod angen dadansoddi hyn ymhellach ac mae ymdrechion yn cael eu gwneud i gasglu data Cronfa Ddata Disgyblion Cenedlaethol ar gyfer dadansoddiad gwrthrychol manylach mewn adroddiadau yn y dyfodol.
  • Roedd canlyniadau ‘meddalach’ ar gyfer disgyblion a adroddwyd gan athrawon yn cynnwys ymgysylltiad cynyddol mewn gweithgareddau, mwy o hyder neu hunan-barch a gwelliant mewn cydweithrediad disgyblion.
  • Caniatawyd i Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Ranbarthol ddatblygu gyda'r rhyddid i ddylunio a datblygu darpariaeth i ateb y galw lleol a gwelwyd hyn yn gryfder allweddol.
  • Ystyriwyd bod Hyrwyddwyr Celfyddydau ym mhob un o'r rhwydweithiau yn ffynonellau gwybodaeth allweddol ac yn darparu cyswllt â darpariaeth ‘ar lawr gwlad’.
  • Codwyd materion ynghylch addasrwydd darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws rhai rhwydweithiau. Dywedodd rhai cydlynwyr rhwydwaith hefyd eu bod yn cael trafferth ymgysylltu ag ysgolion cyfrwng Cymraeg

Mae casgliad cyffredinol a roddir gan y contractwr yn dangos y sefyllfa bresennol:

"Y raddfa o CLTA yn sylweddol, ac yn ystod presennol (2017/18) a nesaf (2018/19) y flwyddyn y rhaglen, cannoedd mwy o athrawon, asiantau creadigol ac ymarferwyr creadigol Bydd yn elwa ar y ddarpariaeth ledled Cymru. Felly, mae'r rhaglen yn darparu capasiti o fewn y sector addysg a'r sector celfyddydau hynny nad oedd yn bodoli o'r blaen."

Adroddiadau

Gwerthusiad o’r rhaglen Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau: adroddiad 3 (gwerthusiad interim) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

David Roberts

Rhif ffôn: 0300 062 5485

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099