Neidio i'r prif gynnwy

Nod y gwerthusiad oedd deall  sut roedd y cynllun peilot yn gweithio yn ymarferol a ystyried y rhesymau dros y newidiadau yn y niferoedd sy’n cymryd rhan.

Canfyddiadau allweddol

  • Nodwyd amrywiaeth o arferion effeithiol mewn ambell i faes, gan gynnwys defnyddio dull asesu trylwyr; cyfathrebu da a perthynas dda rhwng hyfforddwyr, rheolwyr troseddwyr a dysgwyr ac ymdrechion i deilwra’r dysgu.  
  • Roedd gostyngiad sylweddol yn nifer y gweithgareddau dysgu a gychwynnwyd yn ystod y cynllun peilot, o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.
  • Nodwyd rhai o’r heriau a gododd wrth geisio gweithredu’r cynllun yn llwyddiannus, sef newid sefydliadol a diffyg parhad oherwydd bylchau a grëwyd drwy ailgomisiynu.
  • Roedd yr argymhellion ar gyfer y ddarpariaeth yn y dyfodol yn cynnwys: rhoi cyfle i reolwyr troseddwyr gymryd rhan yn y broses o lunio’r gwasanaeth yn y dyfodol; sicrhau bod hyfforddwyr yn gymwys i weithio gyda throseddwyr; ac adolygu meini prawf cymhwysedd, prosesau asesu a phrosesau atgyfeirio.

Cafodd yr hyfforddiant ei gynnal gan ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith dan gontract i Lywodraeth Cymru.

Adroddiadau

Gwerthusiad o’r Cynllun peilot sgiliau hanfodol i droseddwyr ar ddedfrydau yn y gymuned
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwerthusiad o’r Cynllun peilot sgiliau hanfodol i droseddwyr ar ddedfrydau yn y gymuned: crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 370 KB

PDF
370 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Sara James

Rhif ffôn: 0300 025 6812

Media

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon