Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad i ymchwilio y defnydd a chynnal isadeiledd newydd a wedi wella.

Sut y mae cyllid yr UE wedi cael ei ddefnyddio i fuddsoddi mewn seilwaith?

Amcangyfrifir bod ychydig dros £800m o gyllid yr UE wedi cael ei fuddsoddi mewn seilwaith yng Nghymru dros gyfnod y ddwy raglen, ar brosiectau sydd â chyfanswm gwerth o £1.8bn. Mae hyn yn cynnwys:

  • £299m mewn seilwaith trafnidiaeth
  • £142m mewn safleoedd ac eiddo
  • £139m mewn ymchwil a seilwaith arloesi
  • £85m mewn seilwaith ddigidol
  • £80m mewn seilwaith twristiaeth
  • £53m mewn seilwaith addysgu

Mae'r buddsoddiad wedi cael ei ddosbarthu'n eang ar draws Cymru, ond gyda chrynodiadau penodol mewn nifer o ardaloedd awdurdodau lleol, gan gynnwys Abertawe (£113m), Castell-nedd Port Talbot (£78m), Gwynedd (£59m) a Sir Benfro (£40m).

Sut y caiff seilwaith a ariennir gan yr UE ei ddefnyddio?

Yn gyffredinol, mae ymchwil wedi darganfod bod cyfran uchel o seilwaith a ariennir gan yr UE yn dal i gael ei ddefnyddio at y diben gwreiddiol. Fodd bynnag, ceir enghreifftiau hefyd o fuddsoddiadau mewn seilwaith pan na chafwyd y manteision a fwriadwyd.

Sut y caiff seilwaith a ariennir gan yr UE ei gynnal a'i gadw?

Yn gyffredinol, ymddengys bod y seilwaith a ariennir gan yr UE yn parhau mewn cyflwr da, a cheir nifer o enghreifftiau o seilwaith yn derbyn buddsoddiad pellach. Derbynnydd gwreiddiol y grant sy'n parhau i fod yn berchen ar y mwyafrif helaeth o gyfleusterau. Mae'r sefydliadau hyn wedi rhoi amrywiaeth eang o fesurau yn eu lle er mwyn sicrhau bod seilwaith yn cael ei gynnal i safon uchel.

Adroddiadau

Gwerthusiad o seilwaith a ariannwyd gan yr UE , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 6 MB

PDF
6 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Charlotte Guinee

Rhif ffôn: 0300 025 0734

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.