Mae Esgyn yn rhaglen i fynd i’r afael â diweithdra, a luniwyd i ymateb i Gynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi 2013 Llywodraeth Cymru.

Mae Esgyn yn rhaglen i fynd i’r afael â diweithdra, a luniwyd i ymateb i Gynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi 2013 Llywodraeth Cymru ac yn fwy penodol, i ymateb i ymrwymiad i ddarparu 5,000 o gyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth i bobl o aelwydydd di-waith am gyfnod hir erbyn diwedd 2017.

Y rhaglen

Mae Esgyn yn gweithredu mewn naw maes darparu sy’n seiliedig ar ddeuddeg Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf ar hyd a lled Cymru. Ym mhob maes darparu, mae timau bach o froceriaid swyddi wedi’u recriwtio i ymgysylltu ag oedolion o oedran gweithio sy’n byw mewn aelwydydd di-waith am gyfnod hir.

Nodau gwerthuso

Roedd ddwy nod gyffredinol i’r gwerthusiad:
  • asesu sut y cafodd y Rhaglen ei sefydlu ym mhob un o’r naw ardal ynghyd a sut y câi ei gweithredu yno.
  • rhoi syniad o’i heffeithiolrwydd wrth helpu cyfranogwyr i ddod o hyd i waith neu i wneud gweithgareddau a fyddai’n rhoi hwb sylweddol i’w rhagolygon i gael swydd.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 3991
Ebost: Sian.Williams50@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Adroddiadau

Gwerthusiad terfynol
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwerthusiad terfynol: Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 812 KB

PDF
812 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cam 3: Effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd rhaglen esgyn
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cam 3: Effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd rhaglen esgyn - Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 696 KB

PDF
696 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyfnod 2: Astudiaeth weithredu - Ffurf strwythurol ac ymarfer gweithredol esgyn
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyfnod 2: Astudiaeth weithredu - Ffurf strwythurol ac ymarfer gweithredol esgyn - Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 359 KB

PDF
359 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cam 1: Rhesymeg Model Esgyn
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 969 KB

PDF
969 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cam 1: Rhesymeg Model Esgyn - Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 402 KB

PDF
402 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cam 1: Rhesymeg Model Esgyn - Atodiad A: Adolygiad Tystiolaeth
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 904 KB

PDF
904 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.