Neidio i'r prif gynnwy

Sefydlwyd Paneli Cymorth Adsefydlu i hwyluso'r defnydd o ddulliau aml-asiantaeth i gefnogi adsefydlu pobl ifanc ac i atal pobl ifanc rhag mynd i'r ddalfa.

Dengys y data fod cyfraddau caethiwed wedi gostwng ym mhob ardal astudiaeth achos, ac roedd tystiolaeth ansoddol gref i awgrymu fod pobl ifanc wedi elwa o’r gwaith ailsefydlu a gynhaliwyd drwy’r cynlluniau peilot.

Argymhellion:

  • Dylid cynrychioli Thîm Troseddau Ieuenctid, yr heddlu, darparwyr tai cymdeithasol, gwasanaethau cymdeithasol, Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) a darparwyr addysg ar Paneli Cefnogi Ailsefydlu.
  • Dylai gwaith yr aelod o staff sy’n arwain ar ailsefydlu fod ar wahân i waith personél y mae eu rolau yn ymwneud â’r ddedfryd a osodwyd ar y person ifanc.
  • Dylai YOTs gaslgu data Asset a data arall ar sail fwy systematig a chynhwysfawr. Mae cwblhau’r asesiad yn llawn yn hanfodol er mwyn i benderfyniadau seiliedig ar dystiolaeth ac adolygu effeithiol ddigwydd yn y dyfodol.

Adroddiadau

Gwerthusiad o Gynllun Panel Cefnogi Ailsefydlu'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 908 KB

PDF
908 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwerthusiad o Gynllun Panel Cefnogi Ailsefydlu'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 132 KB

PDF
132 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.