Neidio i'r prif gynnwy

Ceisiodd y gwerthusiad asesu sut gweithredwyd y gweithgareddau, yr effaith ar y busnes a gweithwyr a gwerth am arian ac ychwaneged yr hyfforddiant a ddarperir.

Ym mis Rhagfyr 2016, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyfres o fuddsoddiadau mawr fel rhan o raglen barhaus o gymorth i sicrhau dyfodol tymor hir gwaith Tata Steel UK Limited (Tata Steel) gwaith yng Nghymru.  Gwnaeth Llywodraeth Cymru cyfanswm o £4m o grantiau ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2016-17 i gefnogi dysgu a gynlluniwyd i wella sgiliau proffesiynol a thechnegol sy'n berthnasol i'r diwydiant dur a'r farchnad waith ehangach.

Cynhaliwyd gwerthusiad ôl weithrediad yn 2018.

Mae'r gwerthusiad yn dangos bod cymorth Llywodraeth Cymru wedi cael effaith gadarnhaol ar gyflogeion a’r busnes mewn perthynas ag amcanion Tata Steel: i drawsnewid perfformiad busnes; i gynyddu hyblygrwydd a'r gallu yn y gweithlu; i gefnogi cynllunio ar gyfer olyniaeth ac i ddarparu gweithle iach a diogel.

Adroddodd cyflogeion lefelau uchel iawn o foddhad gyda'r hyfforddiant. Roeddent yn teimlo yr oedd yr hyfforddiant yn berthnasol i'w swydd, wedi gwella cymhelliant a hyder, gwella eu sgiliau technegol, wedi cael effaith gadarnhaol ar eu sgiliau trosglwyddadwy a chefnogi datblygiad eu gyrfa.

Mewn rhai rhannau o’r busnes, roedd y cyllid yn gwbl ychwanegol, sef ni fyddai’r hyfforddiant wedi digwydd heb gyllid Llywodraeth Cymru. Mewn meysydd eraill roedd y cyllid yn rhannol ychwanegol. Yn y meysydd hyn ystyriwyd bod cyllid Llywodraeth Cymru’n cael effaith mewn tair prif ffordd: cyflymder gweithredu, maint y ddarpariaeth a’r gallu i ddefnyddio mwy o ddarpariaeth allanol.

Adroddiadau

Gwerthusiad o Gymorth Sgiliau Llywodraeth Cymru i Tata Steel , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwerthusiad o Gymorth Sgiliau Llywodraeth Cymru i Tata Steel: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 648 KB

PDF
648 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Heledd Jenkins

Rhif ffôn: 0300 025 6255

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099