Cyflwynodd Rhan 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 newidiadau sylweddol yn y modd mae mynd i'r afael â digartrefedd (o Ebrill 2015).

Cyhoeddwyd gyntaf:
8 Awst 2017
Diweddarwyd ddiwethaf: