Menter yw MELAP sy’n cefnogi disgyblion rhwng 11 a 19 oed lle nid Saesneg yw iaith y cartref.

Roedd disgwyl i MELAP gyflawni tri amcan:

  • Codi cyrhaeddiad a mynd i’r afael â risg tangyflawni ymysg grwpiau o bobl ifanc dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME).
  • Gwella cyfle cyfartal i bobl ifanc BME o ran cyflogaeth a chyflogadwyedd yn y dyfodol drwy wella’r ymgysylltiad mewn addysg a hyfforddiant.
  • Adeiladu ar systemau monitro a gwerthuso presennol er mwyn mesur yn effeithiol lefelau llwyddiant ac ymgysylltiad disgyblion a dargedwyd i gael cymorth.

Roedd y gwerthusiad yn cynnwys yr agweddau canlynol:

  • I ba raddau y mae MELAP wedi bodloni gofynion ESF.
  • Asesu pa mor effeithiol y mae MELAP yn bodloni ei nodau, amcanion a thargedau.
  • Enghreifftiau o arferion da wrth ddarparu cymorth i ddisgyblion perthnasol.
  • Nodi’r gwersi a ddysgwyd er mwyn llywio parhad neu bosibilrwydd ehangu’r rhaglen.

Fe’i ariannir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

Prif bwyntiau

  • Tynnodd y gwerthusiad sylw at rai problemau o ran dyluniad a datblygiad y prosiect a arweiniodd at anawsterau i rai awdurdodau lleol wrth ehangu ac addasu eu gweithgareddau.
  • Daeth y Gwerthuswyr i’r canlyniad fod cyllid Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) wedi galluogi mwy o ddisgyblion i gael cymorth a bod dulliau ychwanegol o gymorth wedi’u darparu.
  • Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod MELAP wedi cyfrannu at gynnydd yng nghyrhaeddiad addysgol disgyblion sydd ag anghenion Saesneg fel Iaith Ychwanegol (EAL).

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0377
Ebost: joanne.starkey@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Adroddiadau

Gwerthuso’r Prosiect Iaith a Chyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.