Mae'r adroddiad yn adolygu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y cynllun Lwfans Cynhaliaeth Addysg.

Canfu'r gwerthusiad hwnnw:

  • mae’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn helpu i wireddu amryw o bolisïau Llywodraeth Cymru, sydd â’r nod o sicrhau bod mwy o bobl yn cael y cyfle i gael addysg, gan leihau nifer y bobl ifanc heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET) a mynd i’r afael â’r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol
  • roedd y dadansoddiad ystadegol ar gyfer y prosiect yn dangos bod myfyrwyr sy’n cael y Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn cofrestru i ddilyn addysg ar ôl oed gorfodol yn gynt, ac os nad oeddent yn astudio ar gyfer cymwysterau Safon Uwch, roeddent yn astudio am gyfnod hirach, gan gyrraedd lefel uwch, na’r rheini nad oeddent yn cael y Lwfans
  • er mai’r gred oedd y byddai’r rhan fwyaf o’r rheini a oedd yn cael y Lwfans wedi parhau â’u haddysg heb y Lwfans hwnnw, barn mwyafrif llethol y rhanddeiliaid oedd y dylai’r Cynllun Lwfans Cynhaliaeth Addysg barhau yn ei ffurf bresennol.

Mae’r adroddiad yn gwneud wyth argymhelliad sydd wedi codi o’r casgliadau hyn.

Adroddiadau

Gwerthusiad Lwfans Cynhaliaeth Addysg
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwerthusiad Lwfans Cynhaliaeth Addysg: atodiad technegol
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwerthusiad Lwfans Cynhaliaeth Addysg: crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 256 KB

PDF
256 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Joanne Corke

Ffôn: 0300 025 1138

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099