Mae’r gwerthusiad yn ystyried gweithrediad Her Ysgolion Cymru mewn Ysgolion Llwybrau Llwyddiant yn ogystal â chanlyniadau’r rhaglen.

Adroddiad technegol ar y dadansoddiad meintiol o ddata lefel disgyblion mewn ysgolion Llwybrau Llwyddiant

Dyddiad rhyddhau: 29 Medi 2017

Mae'r adroddiad hwn yn darparu mwy o fanylion ar y dulliau penodol a oedd yn sail i'r dadansoddiad o’r Gronfa Ddata Genedlaethol Disgyblion yn yr adroddiad ar y gwerthusiad deilliannau. Mae'n darparu manylion technegol ar y:

  • trosolwg disgrifiadol o'r pedair blynedd o ddata cyn cyflwyno HYC yn 2014 gan gymharu hyn â data pan roedd HYC yn weithredol (h.y. 2014/2015 a 2015/2016).
  • modelu hierarchaidd (aml-lefel) i ddadansoddi'r prif ffactorau oedd yn dylanwadu ar berfformiad.
  • model rhagolwg (gan ddefnyddio technegau econometreg) a ddefnyddiwyd i ragweld sut y gallai ysgolion Llwybrau Llwyddiant fod wedi perfformio heb ymyrraeth HYC.
Nid yw’r adroddiad yn cynnwys unrhyw ganfyddiadau newydd neu ychwanegol.

Arolwg ‘Chi ac Eich Ysgol’: Canlyniadau o'r Ysgolion Llwybrau Llwyddiant

Dyddiad rhyddhau: 29 Medi 2017

Mae’r adroddiad yn darparu canfyddiadau mwy manwl ynghylch yr arolwg disgyblion mewn Ysgolion Llwybrau Llwyddiant. Roedd yr arolwg yn ategu elfennau eraill y gwerthusiad Her Ysgolion Cymru drwy gasglu gwybodaeth am sut roedd disgyblion yn yr ysgolion n canfod eu hamgylchedd a’u profiadau dysgu. Tynnodd yr adroddiad deilliannau ar ganfyddiadau allweddol yr arolwg ac mae'r adroddiad hwn yn rhoi dadansoddiad mwy manwl yn ôl grŵp blwyddyn, rhyw a Grŵp Ysgol SAG.

Asesu cyfraniad o Her Ysgolion Cymru i’r canlyniadau a gyflawnwyd gan yr Ysgolion Llwybrau Llwyddiant

Dyddiad rhyddhau: 24 Gorffennaf 2017

Mae’r ail adroddiad hwn yn seiliedig ar waith maes a gynhaliwyd yn yr Ysgolion Llwybrau Llwyddiant yn 2016 ac yn adeiladu ar yr ymchwil a gynhaliwyd yn y flwyddyn gyntaf.

Mae’r gwerthusiad yn asesu i ba raddau mae’r cymorth a oedd ar gael i’r Ysgolion Llwybrau Llwyddiant wedi bod yn llwyddiannus a ran cefnogi unrhyw welliant mewn perfformiad. Y gwerthusiad yn defnyddio Dadansoddiad Cyfraniad  gan dynnu ar dystiolaeth ansoddol a meintiol i asesu allbynnau a chanlyniadau sy'n gysylltiedig â rhaglen sy'n gysylltiedig â gweithgaredd.

Mae'r dystiolaeth a ddefnyddir yn seiliedig ar gyfweliadau manwl gyda chynghorwyr her, staff mewn awdurdodau lleol a'r Consortia rhanbarthol, uwch dimau arwain a'r staff o'r 39 holl Ysgolion Llwybrau Llwyddiant, eu clwstwr ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd partner. Mae hefyd yn cynnwys dadansoddiad o ddata perfformiad ac arolygon a gynhaliwyd gyda disgyblion.

Gweithredu mewn Ysgolion Llwybrau Llwyddiant

Dyddiad rhyddhau: 20 Gorffennaf 2016

Mae’r adroddiad cyntaf hwn yn seiliedig ar waith maes a gynhaliwyd yn yr Ysgolion Llwybrau Llwyddiant o fis Mai hyd fis Gorffennaf 2015. Lle mae’n briodol, cyfeirir hefyd at fewnwelediadau gan arolygon archwiliadol a gynhaliwyd gyda disgyblion. 

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0377
Ebost: joanne.starkey@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Adroddiadau

Adroddiad technegol ar y dadansoddiad meintiol o ddata lefel disgyblion mewn ysgolion Llwybrau Llwyddiant
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Arolwg ‘Chi ac Eich Ysgol’: Canlyniadau o'r Ysgolion Llwybrau Llwyddiant
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesu cyfraniad Her Ysgolion Cymru i ganlyniadau a gyflawnwyd gan ysgolion Llwybrau Llwyddiant
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gweithredu mewn Ysgolion Llwybrau Llwyddiant, 2014/15
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.