Rhaglen wirfoddol yw Cymunedau dros Waith i helpu’r oedolion hynny sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur i ddod o hyd i waith.

Y rhaglen a’i weithredu

Mae CaW wedi’i gynllunio i ymateb i Gynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi 2013. Mae'n cael ei ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd.

Mae'r rhaglen yn targedu oedolion ddi-waith tymor hir ac oedolion economaidd anweithgar a phobl 16-24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth addysg neu hyfforddiant. Mae hi yn ceisio i wella eu cyflogadwyedd ac i symud i mewn i, neu yn agosach, at gyflogaeth.

Darperir CaW ar lefel leol ac mae cymryd rhan yn wirfoddol. Mae holl staff CaW yn gweithio mewn lleoliadau cymunedol.

Y Gwerthusiad

Gweithredwyd y gwerthusiad dros dri cham rhwng Hydref 2016 a mis Mehefin 2018.

Cyhoeddwyd y ddau adroddiad cyntaf ym Mis Ebrill a Mis Rhagfyr 2017.  Mae’r adroddiad cyntaf yn amlinellu theori newid a'r model rhesymeg cynhenid sy'n tanlinellu CaW.  Mae’r ail adroddiad yn asesu sut mae’r rhaglen wedi cael ei sefydlu a sut mae'n cael ei gweithredu.

Mae’r trydydd adroddiad yn tynnu ar y theori newid wrth asesu’r deilliannau y mae‘r rhaglen wedi eu cyflawni hyd yn hyn, a’r effeithiau sy’n dechrau dod i’r amlwg. 

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6942
Ebost: semele.mylona@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Adroddiadau

Cam 3: Adroddiad ar Ganlyniadau ac Effeithiau sy'n dod i'r Amlwg
Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cam 3: Adroddiad ar Ganlyniadau ac Effeithiau sy'n dod i'r Amlwg - Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 532 KB

PDF
532 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rhan 2: Adroddiad Gwerthuso Prosesau ac Allbwn
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rhan 2: Adroddiad Gwerthuso Prosesau ac Allbwn - Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 464 KB

PDF
464 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rhan 1: Theori newid a model rhesymeg
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rhan 1: Theori newid a model rhesymeg - Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.