Adroddiad blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth ar werthiant tai landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru, a’u heffaith ar stoc annedd.