Amcangyfrifon o allbwn economaidd ar dair lefel gweithle ddaearyddol ar gyfer 2018.