Amcangyfrifon o allbwn economaidd ar dair lefel gweithle ddaearyddol ar gyfer 2017.

Mae'r SYG wedi cynhyrchu amcangyfrif sengl o werth ychwanegol gros (GYG) a elwir yn ddull cytbwys (GYG (B)), gan ddefnyddio cryfderau'r dulliau incwm a chynhyrchu. Mae'r amcangyfrifon hyn yn cael eu hystyried fel dull GYG swyddogol yr SYG.

Pwyntiau allweddol

  • Cyfanswm GYG (B) y gweithle yng Nghymru yn 2017 oedd £62.2 biliwn, i fyny 3.1 y cant ers 2016. Cododd GYG ar gyfer y DU (ac eithrio extra-regio) 3.5 y cant.
  • Ers 2009, cynyddodd cyfanswm GYG yng Nghymru gan 30.2 y cant. Hwn yw’r pedwerydd cynnydd uchaf ymhlith gwledydd a rhanbarthau’r DU.
  • £19,899 oedd GYG y pen yng Nghymru yn 2017, i fyny 2.7 y cant ers 2016. Dyma’r wythfed gynnydd uchaf ymhlith gwledydd a rhanbarthau’r DU tra cynyddodd GYG y pen ar gyfer y DU (ac eithrio extra-regio) 2.9 y cant.
  • Cynyddodd GYG gweithle’r pen yng Nghymru gan 26.6 y cant rhwng 2009 a 2017. Dyma’r trydydd cynnydd uchaf ymhlith gwledydd a rhanbarthau’r DU.
  • Roedd GYG gweithle'r pen yng Nghymru yn 2017 yn 72.9 y cant o ffigwr y DU (ac eithrio extra-regio), yr isaf ymhlith gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr. Roedd hyn i lawr 0.1 pwynt canran dros y flwyddyn.
  • Roedd GYG gweithle’r pen yn Nwyrain Cymru yn 89.9 y cant, tra yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd ni oedd hi yn 62.8 y cant o’r ffigwr y DU yn ôl eu trefn.
  • Mae ardaloedd llai daearyddol arall ar gael o SYG yn cynnwys ardaloedd lleol, awdurdodau lleol, a rhanbarthau dinasoedd NUTS 3.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099