Adroddiad sy’n darparu gwybodaeth ar nifer gwelyau’r GIG ar lefel Cymru a Bwrdd Iechyd Lleol ar gyfer Ebrill 2018 i Fawrth 2019.