Daeth yr ymgynghoriad i ben 3 Mai 2015.

Cyfnod ymgynghori:
29 Ionawr 2015 i 3 Mai 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 348 KB

PDF
348 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae'r ymgynghoriad hwn yn amlinellu'r trefniadau arfaethedig ar gyfer cefnogi ymhellach gyrhaeddiad addysgol plant sy'n derbyn gofal. Mae'n berthnasol yn bennaf i blant o oedran ysgol gorfodol ond mae'n edrych hefyd ar y cyfnodau pontio i addysg bellach ac uwch.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Nod y strategaeth ddrafft yw:

  • cynyddu uchelgais addysgol plant sy’n derbyn gofal a’r rheini sy’n gofalu amdanynt
  • cadarnhau ein hatebolrwydd a’n harweinyddiaeth ein hunain ac ar draws yr awdurdodau lleol a’r system addysg
  • sicrhau bod addysg yn parhau i gael blaenoriaeth hyd yn oed yn ystod cyfnodau cythryblus ym mywyd plentyn
  • defnyddio data yn well i gynorthwyo’r ymarfer llunio polisïau a monitro deilliannau addysgol
  • hyrwyddo arferion da a’u rhannu.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 579 KB

PDF
579 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ymgynghoriad ar gyfer pob ifanc
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad o'r effaith ar hawliau plant
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 709 KB

PDF
709 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 244 KB

PDF
244 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.