Sut y byddwn yn cyflenwi’r Bil.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Gorffennaf 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pam rydym yn ei wneud

Byddwn yn gwella’r ffordd yr ydym yn cyflenwi gwasanaethau bysiau yng Nghymru.

Dylai trafnidiaeth gyhoeddus fodern

  • fod yn hygyrch
  • fod yn fforddiadwy a 
  • chysylltu cymunedau ar draws Cymru. 

Yn gynharach eleni, cynhaliom ymgynghoriad cyhoeddus yn gofyn am adborth ar ein papur gwyn.

Danfonwch unrhyw ymholiadau ar y ddeddfwriaeth arfaethedig ar drafnidiaeth gyhoeddus i: PublicTransport.Engagement2019@gov.wales os gwelwch yn dda.