Neidio i'r prif gynnwy

Sut a pham rydym yn hyrwyddo gweithio o bell.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Medi 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae COVID-19 wedi newid y ffordd yr ydym yn byw, yn gweithio, yn teithio ac yn cymdeithasu. Mae llawer o bobl wedi gweithio i ffwrdd o’r swyddfa yn ystod y cyfnod clo. Rydym bellach yn awyddus i gydweithio â sefydliadau er mwyn cefnogi newid hirdymor a fydd yn annog rhagor o bobl i weithio o bell.

Ymysg y manteision ar gyfer economïau lleol, busnesau, unigolion a’r amgylchedd mae:

  • lleihad mewn amser teithio a llai o gostau
  • rhagor o hyblygrwydd a gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith
  • gwell cynhyrchiant
  • llai o draffig, ac yn arbennig yn ystod yr oriau brig
  • llai o lygredd aer a sŵn
  • y cyfle i ailddylunio ein trefi a chanol ein dinasoedd

Rydym yn pwyso a mesur opsiynau ar gyfer rhwydwaith o ganolfannau gweithio o bell o fewn trefi a chymunedau. Bydd hyn yn:

  • galluogi pobl i weithio’n nes at eu cartrefi
  • galluogi unigolion i gydweithio o fewn eu cymuned leol
  • creu lle ar gyfer y bobl nad ydynt yn gallu gweithio gartref neu nad ydynt yn dymuno gwneud hynny

Hoffem weld model ar gyfer gweithleoedd a fydd yn galluogi staff i ddewis rhwng gweithio yn y swyddfa, gartref neu mewn canolfan benodedig.

Rhannu’r dudalen hon