Adroddiad sy’n cyflwyno gwybodaeth am weithgarwch asesiadau, diogelu, maethu preifat a gwariant gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019.