Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 20 Mehefin 2018.

Cyfnod ymgynghori:
11 Ebrill 2018 i 20 Mehefin 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffai Defra a Llywodraeth Cymru dderbyn sylwadau ynghylch diwygiadau arfaethedig i esemptiadau ac eithriadau o fewn Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dod i’r casgliad y gallai rhai mân addasiadau gael eu gwneud er mwyn caniatáu mwy o hyblygrwydd ar gyfer unigolion a busnesau.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar DEFRA.GOV.UK