Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 1 Mehefin 2014.

Cyfnod ymgynghori:
6 Ebrill 2014 i 1 Mehefin 2014
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym yn ymgynghori ar y cyd ag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ar newidiadau arfaethedig i Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2010.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae'r Atodlen yn y Rheoliadau yn rhestru gweithgareddau diwydiannol y mae angen trwydded amgylcheddol. Mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â gwneud newidiadau i'r Atodlen i gynnwys cyfyngiadau cynhwysedd a hyd ar gyfer trwyddedau amgylcheddol pan fyddant yn cael eu rhoi ar gyfer chwilio am olew ar y tir.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar DEFRA.GOV.UK