Mae’r Set Data Isafswm Cleifion Allanol yn cynnwys data ar presenoldebau newydd, cyfanswm y presenoldebau a chleifion allanol na ddaethant ar gyfer mis Ebrill 2018 i fis Mawrth 2019.