Mae’r adroddiad yma yn cyflwyno canfyddiadau ymchwil gydag amrywiaeth o rhanddeiliaid ynglŷn â rôl a swyddogaeth gwasanaethau nyrsio ysgol.