Gwybodaeth am ddefnydd a bodlonrwydd pobl gyda’u gwasanaethau Meddygon Teulu, ysbytai a tu allan i oriau ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019.