Mae adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan Arolygiaeth Gofal Cymru, yn cynnwys gwybodaeth am y gwasanaethau i oedolion, y gwasanaethau i blant a gofal dydd i blant.

Mae gwybodaeth bellach ar bob awdurdod lleol a math o leoliad ar gael ar wefan StatsCymru.

Adroddiadau

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Claire Davies

Ffôn: 0300 062 8607

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099