Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data ar fferyllfeydd, presgripsiynau a roddwyd a gwasanaethau fferyllol a gynigir.