Neidio i'r prif gynnwy

Data ar weithgarwch deintyddol y GIG ar gyfer mis Hydref i fis Rhagfyr 2021 a chleifion a gafodd driniaeth ddeintyddol y GIG yn ystod y cyfnod o 24 mis a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2021.

Cyhoeddir data chwarterol ar gwasanaethau deintyddol y GIG ar StatsCymru. Mae hyn yn cynnwys data ar nifer y cleifion sy'n cael eu trin o fewn cyfnod o 24 mis, cyrsiau triniaeth ac unedau gweithgarwch deintyddol.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.