Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data am staff rhan a llawn amser, cymwysterau a siaradwyr Cymraeg.