Mae data ar alwadau brys ambiwlansys ac amseroedd ymateb ar gyfer Rhagfyr 2019.