Mae data ar alwadau brys ac amseroedd ymateb ar gyfer Mawrth 2020.