Mae data ar alwadau brys ac amseroedd ymateb ar gyfer Ionawr 2020.