Mae data ar alwadau brys ac amseroedd ymateb ar gyfer Chwefror 2020.