Nod CARIS yw darparu data dibynadwy ar anomaleddau cynhenid y gellir eu defnyddio i asesu patrymau anomaleddau ar gyfer 2019.