Nod CARIS yw darparu data dibynadwy ar anomaleddau cynhenid y gellir eu defnyddio i asesu patrymau anomaleddau ar gyfer 2019.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae'r adroddiad wedi'i ohirio oherwydd oedi o ganlyniad i broblem yn warws data NWIS.