Neidio i'r prif gynnwy

1. Beth ddylwn i ei wneud os oes gen i ymholiad?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am fframwaith penodol, cysylltwch â blwch post y categori:

NPSConstructionandFM@llyw.cymru
NPSUtilities@llyw.cymru
NPSFleet@llyw.cymru
NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru
NPSCorporateServices@llyw.cymru
NPSProfessionalServices@llyw.cymru
Os oes gennych gwestiynau mwy generig, e-bostiwch: GwasanaethCaffaelCenedlaethol@llyw.cymru

2. Rwy'n gweithio i sefydliad Cymru gyfan, alla’ i ddefnyddio fframwaith rhanbarthol?

Bydd nifer o gytundebau fframwaith presennol (a reolir ar hyn o bryd gan y GCC) nad ydynt yn dod o fewn cwmpas cytundeb cenedlaethol yn cael eu cyflwyno'n rhanbarthol trwy drefniadau cydweithredol Llywodraeth Leol. Rydym wedi cytuno, os bydd y gofynion yn cyd-fynd, y bydd y rhain ar gael hefyd at ddefnydd ehangach y sector cyhoeddus. Os nad yw'ch gofynion yn cyd-fynd, bydd angen i chi gynnal eich ymarferiad tendro eich hun.

3. Sut y telir am y fframweithiau?

Telir am y fframweithiau trwy ad-daliad cyflenwyr.

4. Nid oes fframwaith sy'n diwallu fy anghenion i, beth ddylwn i ei wneud?

Os nad oes fframwaith yn cael ei reoli naill ai gan y GCC, sefydliad prynu cyhoeddus arall fel Crown Commercial Services (CCS), neu drwy ddull rhanbarthol, bydd yn rhaid i'ch sefydliad fynd trwy ymarferiad tendro ffurfiol yn unol â model gweithredu eich sefydliad.

5. Ar hyn o bryd rwy'n defnyddio fframwaith nad yw ar y rhestr, beth ddylwn i ei wneud?

6. Os ydw i'n defnyddio fframwaith CCS, sut mae sicrhau ei fod yn bodloni gofynion penodol Cymru megis ynghylch y Gymraeg, dad-garboneiddio ac ati?

Bydd yn rhaid i chi sicrhau ei fod yn bodloni'r holl ofynion angenrheidiol yn ystod eich cystadleuaeth fach.

Rhannu’r dudalen hon