Mae’r gwasanaeth hwn yn galluogi cyflenwyr i wneud y canlynol:

  • cyflwyno adborth ynghylch caffael
  • codi pryderon ynghylch ymarferion caffael sector Cyhoeddus Cymru
  • derbyn canllawiau clir ynghylch rheolau caffael