Mae’r gwasanaeth yn darparu canllawiau ar gyfer cyflenwyr ynghylch rheolau, rheoliadau a pholisi ym maes caffael.

Rhowch adborth i ni ynghylch caffael a chewch atebion i’ch cwestiynau.