Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy'n dangos data ar wariant aelwydydd fesul wythnos.

Gwariant cyfartalog gan aelwydydd

  • Yn achos gwariant wythnosol cyfartalog gan aelwydydd, roedd gan Gymru’r isaf ond un o wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr (£458.70), o flaen  Gogledd-ddwyrain Lloegr (£437.00).  Er hynny, mae maint cyfartalog aelwydydd yn wahanol ym mhob rhanbarth.  Y gwariant cyfartalog i  bob person yng Nghymru oedd  £197.10 sef yr trydydd isaf o blith y gwledydd datganoledig a rhanbarthau Lloegr, ychydig uwchben  Gorllewin Canolbarth Lloegr (£189.10) a Gogledd-ddwyrain Lloegr (£192.20).
  • Mae cartrefi yng Nghymru yn gwario 14% o'r gwariant wythnosol cyfartalog ar drafnidiaeth (mwy nag unrhyw nwydd neu wasanaeth eraill). Mae hyn yn debyg i'r rhan fwyaf o wledydd y DU a’r rhanbarthau.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099