Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth yn ôl sector ysgol ac awdurdod lleol ar gyfer Ebrill 2020 i Fawrth 2021.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Rheswm am newid:

Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. Mae ein datganiad yn egluro hyn ymhellach ac, yn unol â chanllawiau gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, mae'r penderfyniad wedi'i wneud i ohirio'r cyhoeddiad hwn a oedd i'w gyhoeddi ym mis Mehefin 2020.

Rhannu’r dudalen hon