Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth yn ôl sector ysgol ac awdurdod lleol.