Neidio i'r prif gynnwy

Amcangyfrifon o wariant ymchwil a datblygu gan fusnesau yng ngwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr ar gyfer 2017.

Prif bwyntiau

  • Yn 2017, roedd gwariant menter busnes ar ymchwil a datblygu (BERD) yng Nghymru yn £457 miliwn, i fyny 4% ar ffigur 2016. Sef 2% o gyfanswm y DU.
  • Y cynydd o 4% yw’r wythfed mwyaf o’r 12 wledydd a rhanbarthau’r DU. Am y DU, cynyddodd gwariant busnes ar ymchwil a datblygu gan 5%.
  • Gall y nifer o brosiectau unigol sy'n cychwyn ac yn gorffen mewn sawl cwmni unigol effeithio'n fawr ar lefel gwariant BERD yng Nghymru. Felly, mae gwariant BERD yng Nghymru yn eithaf anwadal, ac o'r herwydd mae'n werth edrych ar hyn yn yr hirdymor.

Adroddiadau

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.