Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth fesul disgybl, yn ôl awdurdod lleol a sector ysgolion ar gyfer Ebrill 2019 i Mawrth 2020.

Pwyntiau allweddol

  • Y gwariant gros sydd wedi’i gyllidebu ar gyfer ysgolion yw £2,654 miliwn, sef cynnydd o 3.4% ar y flwyddyn blaenorol.
  • Y gwariant gros sydd wedi’i gyllidebu fesul disgybl yw £5,849, sef cynnydd o flwyddyn i flwyddyn o 3.1% neu £174. Mae hyn yn gynnydd mewn termau real o 1.0% a'r cynnydd termau real cyntaf fesul disgybl ers 2010-11.
  • Gellir rhannu’r swm hwn fel a ganlyn: £4,906 y disgybl wedi’i ddirprwyo i ysgolion a £943 y disgybl yn cael ei gadw ar gyfer gwasanaethau ysgolion a gyllidir yn ganolog. 
  • Mae £2,226 miliwn wedi’i gyllidebu ar gyfer ei ddirprwyo i ysgolion. Mae’r swm y mae awdurdodau lleol yn ei ddirprwyo yn uniongyrchol i ysgolion yn amrywio rhwng 77% ac 90% o’r gwariant gros sydd wedi’i gyllidebu ar gyfer ysgolion.
  • Mae 83.9% o’r cyfanswm gros sydd wedi’i gyllidebu ar gyfer ysgolion yn cael ei ddirprwyo yn uniongyrchol i ysgolion, gostyngiad o 0.3 pwynt canran o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Adroddiadau

Gwariant a gyllidebwyd gan awdurdodau lleol ar gyfer ysgolion, Ebrill 2019 i Mawrth 2020
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 608 KB

PDF
Saesneg yn unig
608 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099