Skip to main content

Amcangyfrifon o gyfanswm y gwariant ar ymchwil a datblygu ar draws sectorau marchnad gwahanol gan wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr ar gyfer 2018.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae'r cyhoeddiad hwn wedi'i ohirio am fod dadansoddiad rhanbarthol cyflawn heb gael ei gyhoeddi gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Cyhoeddir dyddiad newydd yn ein calendr cyhoeddi ar ôl i’r SYG gadarnhau dyddiad cyhoeddi yn y dyfodol.

Rhannu’r dudalen hon