Neidio i'r prif gynnwy

Amcangyfrifon o gyfanswm y gwariant ar ymchwil a datblygu (Y&D) ar draws sectorau marchnad gwahanol gan wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr ar gyfer 2018.

Prif bwyntiau

  • Amcangyfrifwyd bod cyfanswm o £786 miliwn wedi ei wario ar Y&D yn 2018 yng Nghymru; mae hyn yn gynnydd o £106 miliwn (15.6%) o'i gymharu â 2017. Roedd y cynnydd hwn yn deillio’n bennaf o gynnydd mewn gwaith ymchwil a datblygu ym maes Addysg Uwch, a gynyddodd £102 miliwn (42.5%) dros y flwyddyn.
  • Mae hyn yn cynrychioli 2.1% o gyfanswm gwariant Y&D y DU, a 1.0% o gynnyrch domestig gros Cymru.
  • Roed menter busnes Y&D yn cyfrif am 54.7% o’r cyfanswm yng Nghymru, gyda addysg uwch yn cyfrif am 43.5%, a’r llywodraeth yn cyfrif am y 1.8%.
  • Mewn ardal fach fel Cymru, gall nifer bach o brosiectau mawr yn cychwyn neu’n gorffen gael ddylanwad mawr ar lefel gwariant Y&D, sy'n golygu bod y gyfres amser yn gallu bod yn anwadal.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099