Neidio i'r prif gynnwy

Diben yr ymchwil oedd sefydlu llinell sylfaen o'r system anghenion addysgol arbennig (AAA) bresennol yng Nghymru cyn rhoi Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 ar waith (y Ddeddf).

Roedd y gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar weithwyr proffesiynol. Roedd yn cynnwys e-arolwg o weithwyr proffesiynol ynghylch agweddau penodol o'r system bresennol ac ymchwil ansoddol trylwyr ar draws 4 Awdurdod Lleol. Roedd pob astudiaeth achos wedi'i seilio ar gyfweliadau ag ymarferwyr sy'n gweithio mewn ysgolion, Unedau Cyfeirio Disgyblion, Sefydliadau Addysg Bellach, Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd Lleol.

Y canfyddiadau allweddol

  • Yn gyffredinol, roedd cytundeb barn fod y prosesau ac arferion presennol o fewn y system AAA yn effeithiol. 
  • Roedd teimlad fod angen mynd i'r afael â rhai agweddau ar y system (ee cyflymder prosesau, pa un a oedd offer asesu ar gael yn y Gymraeg) a bod amrywiaeth o ran ansawdd. 
  • Roedd y mwyafrif o'r rhai a gymerodd ran  o ysgolion a cholegau, yn cytuno bod y prosesau asesu ac adolygu, ac o gyflenwi darpariaeth addysgol arbennig i ddysgwyr yn effeithiol. 
  • Mae ysgolion a sefydliadau eraill yn paratoi i weithredu'r newidiadau sy'n gysylltiedig â'r Ddeddf. Disgrifiwyd y newidiadau sydd ar y gorwel fel rhai diwylliannol gan lawer o'r rhai a gymerodd ran. Roedd y newid diwylliant yn cynnwys pwysigrwydd cael gwahanol safbwyntiau ynghylch addysg.
  • Mae rhai ysgolion yn ystyried y gall rhai o'r newidiadau hyn fod yn feichus, gan bryderu am oblygiadau amser rhai agweddau ar y gwaith diwygio. 

Adroddiadau

Ymchwil i bennu gwaelodlin y system anghenion addysgol arbennig yng Nghymru , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ymchwil i bennu gwaelodlin y system anghenion addysgol arbennig yng Nghymru: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 605 KB

PDF
605 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Atodiad A: astudiaethau achos ALlau , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1022 KB

PDF
1022 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Atodiad B: Canfyddiadau’r arolwg gwaelodlin AAA , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Atodiad C: canfyddiadau’r cais am ddata gan ALlau , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 567 KB

PDF
567 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Atodiad D: holiadur arolwg gwaelodlin AAA , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Joanne Starkey

Rhif ffôn: 0300 025 0377

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099