Neidio i'r prif gynnwy

Y drefn y byddwn yn brechu'r boblogaeth yn erbyn COVID-19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
11 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Crëwyd y rhestr grwpiau blaenoriaeth brechu gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI). Maent wedi ystyried sut i gyflawni’r lleihad mwyaf mewn marwolaeth o COVID-19 mor gyflym â phosibl. Mae brechu'r 4 grŵp cyntaf ar y rhestr yn debygol o leihau 80% o farwolaethau sy'n gysylltiedig â COVID-19.

Cam 1: rhestr blaenoriaeth

Yn y cam cyntaf, byddwn yn brechu yn ôl oedran a risg o salwch difrifol os bydd rhywun yn dal y coronafeirws.

Dyma’r rhestr flaenoriaeth:

 1. Pobl sy’n byw mewn cartref gofal ar gyfer oedolion hŷn a’u staff gofalu
 2. Pawb 80 mlwydd oed a hŷn a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen
 3. Pawb 75 mlwydd oed a hŷn
 4. Pawb 70 mlwydd oed a hŷn a phobl eithriadol o agored i niwed yn glinigol (sef y grŵp “gwarchod” gynt) – bydd pawb yn y grŵp hwn wedi cael llythyr blaenorol gan y Prif Swyddog Meddygol yn eu cynghori i warchod eu hunain 
 5. Pawb 65 mlwydd oed a hŷn
 6. Pawb rhwng 16 mlwydd oed a 64 mlwydd oed sydd â chyflwr iechyd sylfaenol, sy’n golygu eu bod mewn mwy o berygl o salwch difrifol a marwolaeth
 7. Pawb 60 mlwydd oed a hŷn
 8. Pawb 55 mlwydd oed a hŷn
 9. Pawb 50 mlwydd oed a hŷn Mae’r grwpiau hyn yn cyfrif am 99% o farwolaethau COVID-19 y gellid eu hosgoi.

Mae’r grwpiau hyn yn cyfrif am 99% o farwolaethau COVID-19 y gellid eu hosgoi.

Cam 2: brechu torfol

Mae'r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) wedi cyhoeddi cyngor interim ar flaenoriaethu yng ngham 2 y rhaglen frechu COVID-19. Mae wedi argymell parhau gyda'r cynllun blaenoriaethu ar sail oedran.

Er mwyn gweinyddu’r brechlyn yn gyflym mae’r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu wedi cynghori bod y brechlyn yn cael ei gynnig ar sail oedran yn ystod cam 2, gan ddechrau gyda’r oedolion hynaf ac yna ddilyn y drefn ganlynol:

 • pawb rhwng 40 a 49 mlwydd oed
 • pawb rhwng 30 a 39 mlwydd oed
 • pawb rhwng 18 a 29 mlwydd oed

Mae’r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu hefyd wedi cynghori y dylid rhoi blaenoriaeth i rai gweithwyr proffesiynol penodol, grwpiau agored i niwed a’r bobl sy’n dod i gysylltiad ag unigolion agored i niwed.