Beth rydym yn ei wneud

Mae'r Grŵp Penderfynwyr Cynllunio Morol yn helpu awdurdodau cyhoeddus i ddeall a gweithredu Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru.

Gwybodaeth gorfforaethol

Cyswllt

Bydd y WNMP yn cwmpasu'r rhanbarth y glannau a rhanbarth y môr mawr hyd at 12 môr filltir.

Os yw eich sefydliad yn gwneud penderfyniadau sy’n ymwneud â’r ardal hon ac nid oes unrhyw un wedi cysylltu â chi, cysylltwch â ni er mwyn inni sicrhau eich bod yn parhau i fod yn rhan o’r grŵp hwn.

E-bost: marineplanning@llyw.cymru