Abi Reader

Ffermwr llaeth 3ydd cenhedlaeth yn Ne Cymru yw Abi ac mae wedi bod yn ffermio ers dros 10 mlynedd. Mae Abi yn rheoli fferm 750 erw sy'n cynnwys buches odro cymysg o Friesian Holstein a Shorthorns Llaeth. Cafodd Abi ei dethol yn gadeirydd Sir NFU Cymru yn 2014. Oddi ar y fferm, mae Abi yn cymryd rhan ac yn cynnal diwrnodau agored ar ffermydd a digwyddiadau elusennol.