Skip to main content

Rydym wedi ailsefydlu grŵp defnyddwyr eGaffael a fydd yn cyfarfod ar 27 Tachwedd 2019, 2pm-4pm.

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Tachwedd 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Caiff y grŵp ei ddefnyddio i fwydo i gyfeiriad y set offer eGaffael. Os hoffech gofrestru i fod yn bresennol cysylltwch â ni ar ICTProcurement@gov.wales erbyn 22 Tachwedd 2019.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd, ond bydd defnyddwyr yn gallu ymuno â'r cyfarfod o bell gan ddefnyddio GoToMeeting. Cysylltwch â ni ar ICTProcurement@gov.wales am fanylion ar sut i ymuno â'r GoToMeeting.

ESPD (Dogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd)

Bydd Cymru yn parhau i ddefnyddio ESPD os yw'r DU yn ymadael â’r UE.

Yn ddiweddar, bu rhanddeiliaid yn cymryd rhan mewn gwerthusiad o atebion ESPD yn GwerthwchiGymru ac eDendroCymru. Rydym hefyd wedi gweithio'n agos gyda chydweithwyr yn Llywodraeth yr Alban i ddeall y modd y maent yn gweithredu ESPD, a chysoni ein gwaith â hwy lle bynnag y bo'n bosibl.

Rydym yn parhau i weithio ar ddatblygu ateb hirdymor y byddwn yn ei ddarparu i'r holl randdeiliaid yn ddiweddarach yn y flwyddyn ariannol hon. Byddwn yn rhannu cynllun cyflawni clir ar gyfer y datrysiad gyda rhanddeiliaid erbyn diwedd Tachwedd 2019.

Offer eGaffael

Yn ddiweddar, gwnaethom roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr oedi wrth ddyfarnu'r broses gaffael hon.

Rhannu’r dudalen hon