Skip to main content

Grŵp Cynghorol Cymru ar Drethi

Beth rydym yn ei wneud

Mae Grŵp Cynghorol Cymru ar Drethi yw darparu cyngor strategol i weinidogion Llywodraeth Cymru ar faterion polisi a gweinyddu trethi ac effaith y rhain ar bobl Cymru.

Gwybodaeth gorfforaethol

Cyswllt

Grŵp Cynghorol Cymru ar Drethi
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Rhannu’r dudalen hon